Adresa spoločnosti

DIGMIA s.r.o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

Kontakt na obchodné oddelenie:
Tel.: +421-2-32603210
E-mail: info@digmia.com

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DIGMIA s.r.o.
Lazaretská 12
81108 Bratislava

IČO: 36654132
DIČ: 2022215217
IČ DPH: SK2022215217

Spol. zapísaná v obch. registri OS BA I odd. Sro, vložka č. 41496/B

BANKOVÉ SPOJENIE

Tatrabanka a.s.,
číslo účtu: 2621754736/1100

Údaje pre platbu zo zahraničia:
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2175 4736
BIC (SWIFT) kód: TATRSKBX

Názov a adresa banky:
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1,
Slovenská republika