Návrh a realizácia systémov

Úvodná analýza a diskusia na pochopenie business požiadaviek je najdôležitejšia. Nechajte si od nás poradiť ako navrhnúť spoľahlivú a výkonnú infraštruktúru, je to naša hlavná silná služba a sme v tom veľmi dobrí.

Správa serverov a dohľad

Dostupnosť služieb je pre nás absolútna priorita. Dohľadujeme a spravujeme komplexné systémy našich zákazníkov. Preberáme zodpovednosť za prevádzku aplikácií, aby sa naši zákazníci mohli venovať svojmu core businessu.

Housing A Prenájom infraštruktúry

Vysoká dostupnosť zákazníckych a našich aplikácií je priorita. Preto je naša infraštruktúra, ako aj infraštruktúra niektorých zákazníkov, umiestnená v dvoch dátových centrách, ktoré sú prepojené a vytvárajú tak jeden roztiahnutý sieťový priestor.
Ide nám vždy o to najvhodnejšie riešenie pre zákazníka, jeho potreby a rozpočet. Preto spolupracujeme so širokým spektrom partnerov a technologických spoločností, aby sme neboli viazaní na jedného poskytovateľa alebo technológiu.
Monitorovanie siete a čo vyhodnocovať
Monitorovanie siete a čo vyhodnocovať

V dnešnej dobe je potreba udržania prevádzky rôznych informačných systémov dôležitejšia viac ako kedykoľvek predtým. Žiaľbohu, nie každý tomu prikladá dostatočný význam, aký si táto téma zaslúži....

pripadova studia partners group
Partners Group SK

Partners Group SK sa od svojho vzniku v roku 2007 špecializuje na poskytovanie finančných služieb s cieľom poskytnúť službu komplexnéhoČítajte ďalej