Návrh a realizácia systémov

Najdôležitejšia je úvodná analýza a diskusia pre pochopenie business požiadaviek.
Nechajte si od nás poradiť ako navrhnúť spoľahlivú a výkonnú infraštruktúru, je to naša hlavná silná služba a sme v tom veľmi dobrí.

Oblasti, ktoré pokrývame

S čím vám vieme pomôcť?

Riešenia, ktoré najčastejšie poskytujeme:

 • Prevádzka web aplikácií (vysoká dostupnosť, výkon, škálovateľnosť)
 • Vnútrofiremná komunkácia (el. pošta, kalendáre, adresáre, vnútrofiremný chat)
 • Firemné aplikačné servery (vzdialená plocha, práca z domu, centrálne úložisko dát, zálohovanie)
 • Sieťové prostredia (core networking, routing, switching, sieťová bezpečnosť)

Medzi našimi zákazníkmi sú spoločnosti z rôznych oblastí – od telekomunikácií po bankovníctvo. Významnú časť služieb poskytujeme v sektore médií, kde spravujeme najväčšie prostredia slovenského mediálneho trhu.

 

Ako fungujeme

Pre-sales

Potrebujeme vedieť ako fungujete a ako vám vieme pomôcť. Základom každého úspešného riešenia je dôkladná analýza a návrh. Analyzujeme potreby zákazníka, možnosti používaného a požadovaného SW, požiadavky na dostupnosť a v neposlednom rade aj finančné očakávania.

Snažíme sa pokryť všetky aspekty, tak aby nami navrhované riešenie pokrývalo všetky potreby zákazníka, nie len väčšinu.

Zákazníci k nám často prichádzajú s pripraveným návrhom infraštruktúry. Tento prechádza silnou technickou oponentúrou z našej strany – chceme sa ubezpečiť, že návrh spĺňa všetky požiadavky zákazníka, ale zároveň je spravovateľný a hlavne flexibilný v prípade nárastu potrieb.

Čo často môže znamenať, že komentujeme navrhované aplikačné prostredie, spôsob jeho použitia, či vyladenia. Ak je priestor pre úpravu aplikácií, navrhujeme zmeny, ktoré v kombinácii s infraštruktúrou sú schopné priniesť vysokú dostupnosť aj výkon za minimálne náklady oproti iným riešeniam.

Vo fáze pre-sales sa stretnete s našimi výkonnými ľuďmi:

 • Obchodník
  zistí Vaše úvodné požiadavky a očakávania
 • Solution architekt
  bude analyzovať Vaše potreby a možnosti a ktorý bude intenzívne participovať na realizácii
 • Projektový manažér
  Váš primárny kontakt, s ktorým budete komunikovať počas implementácie a pravdepodobne aj po nej

Našim protipólom u zákazníka je najčastejšie technický človek, ktorý je schopný zhodnotiť kvalitu nášho návrhu a riešenia, prípadne ktorý je zodpovedný za funkčnosť a potreby aplikačného prostredia. Náš tím je vysoko technický, no sme schopní komunikovať aj s netechnickým zákazníkom.

Technológie s ktorými pracujeme

Poznáme mnoho technológií a radi objavujeme nové

Zaoberáme sa veľkým množstvom technológií. Princípy a koncepty sú medzi technológiami veľmi podobné, takže nám nerobí problém pracovať s rôznymi, aj novými nástrojmi, či operačnými systémami. Najčastejšie používané technológie sú:

 • Varnish, HAProxy, Apache, nginx, Pacemaker/Corosync
 • MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, Oracle, NoSQL
 • PHP, Tomcat, .NET, ASP, Redis
 • Linux a Windows servery
 • Zimbra, Jabber, OpenVPN
 • Citrix, VMware, KVM
 • Multipath, iSCSI, NFS, Gluster FS
 • Elasticsearch, Kibana, Zabbix
 • Cisco a Juniper network technológie

Nenašli ste tu technológiu, ktorá vás zaujíma? Ozvite sa, každým dňom objavujeme a učíme sa nové.

 

Realizácia projektu

Technológie vyladené na výkon a spoľahlivosť.

Na začiatku realizácie vznikne projektový plán s odhadom termínov. Po tom, ako je prostredie vybudované nasledujú testy. Pre testovanie je potrebné mať na prostredí nasadené aplikácie minimálne v testovacom režime, tak aby sme boli schopní vyskúšať všetky pravdepodobné scenáre zlyhania. Pri zložitejších riešeniach môže samotnú realizáciu predchádzať fáza testovania navrhovaného riešenia v laboratórnych podmienkach. Cieľom je overiť kľúčové technológie navrhovaného riešenia a ich funkčnosť v jednom celku.

Pri testovaní sa zameriavame hlavne na tri oblasti:

 • Výkon – záťažovým testovaním aplikácie na základe ideálne reálnej vzorky správania užívateľov. Napríklad ak aplikácia je už produkčne nasadená, používame na vzorkovanie časť access logov a známe scenáre užívania prostredia. Počas testovania sa snažíme vyladiť parametre aplikačného prostredia pre čo najvyšší výkon. Často vieme oproti základným hodnotám dosiahnuť až o 40% vyšší výkon.
 • Vysoká dostupnosť – snažíme sa „pokaziť“ prostredie rôznymi typmi výpadkov, ktoré môžu nastať v reálnej prevádzke. Od výpadku jedného sieťového prvku, až po výpadok časti infraštruktúry. Cieľom je preveriť správanie prostredia pri problémoch (či sa chová podľa očakávania) a prípadne vyladiť parametre, podľa ktorých je systém monitorovaný a za akých situácií prichádza failover služieb.
 • Bezpečnosť – v závislosti na potrebách realizujeme automatické bezpečnostné testy, prípadne v spolupráci s našou sesterskou firmou Citadelo aj reálne penetračné testy.

Po skončení testovania prichádza peer review prostredia technikom, ktorý na projekte neparticipoval a vie overiť či boli dodržané všetky postupy a či je konfigurácia bezpečná. Nastavujeme monitoring, nie len pre základné systémové metriky, ale hlavne dohľadujeme aplikačné prostredie z pohľadu užívateľa (napr. vieme odhaliť, že používateľom ide aplikácia pomaly). Až následne prechádza prostredie do reálnej prevádzky.

meltdown a spectre
V čom spočíva hrozba Meltdown a Spectre a prečo sa naši zákazníci nemusia báť?

IT bezpečnosť dostala hneď na začiatku roku 2018 tvrdú ranu. Po predošlých indíciách sa potvrdila prítomnosť vážnych bezpečnostných zraniteľností vČítajte ďalej

nmh
News and Media holding

News and Media holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou, ktorá má vo svojom portfóliu jedny z najčítanejších printových a onlineČítajte ďalej