Návrh a realizácia systémov

Najdôležitejšia je úvodná analýza a diskusia pre pochopenie business požiadaviek.
Nechajte si od nás poradiť ako navrhnúť spoľahlivú a výkonnú infraštruktúru, je to naša hlavná silná služba a sme v tom veľmi dobrí.

Oblasti, ktoré pokrývame

S čím vám vieme pomôcť?

Riešenia, ktoré najčastejšie poskytujeme:

 • Prevádzka web aplikácií (vysoká dostupnosť, výkon, škálovateľnosť)
 • Vnútrofiremná komunkácia (el. pošta, kalendáre, adresáre, vnútrofiremný chat)
 • Firemné aplikačné servery (vzdialená plocha, práca z domu, centrálne úložisko dát, zálohovanie)
 • Sieťové prostredia (core networking, routing, switching, sieťová bezpečnosť)

Medzi našimi zákazníkmi sú spoločnosti z rôznych oblastí – od telekomunikácií po bankovníctvo. Významnú časť služieb poskytujeme v sektore médií, kde spravujeme najväčšie prostredia slovenského mediálneho trhu.

 

Ako fungujeme

Pre-sales

Potrebujeme vedieť ako fungujete a ako vám vieme pomôcť. Základom každého úspešného riešenia je dôkladná analýza a návrh. Analyzujeme potreby zákazníka, možnosti používaného a požadovaného SW, požiadavky na dostupnosť a v neposlednom rade aj finančné očakávania.

Snažíme sa pokryť všetky aspekty, tak aby nami navrhované riešenie pokrývalo všetky potreby zákazníka, nie len väčšinu.

Zákazníci k nám často prichádzajú s pripraveným návrhom infraštruktúry. Tento prechádza silnou technickou oponentúrou z našej strany – chceme sa ubezpečiť, že návrh spĺňa všetky požiadavky zákazníka, ale zároveň je spravovateľný a hlavne flexibilný v prípade nárastu potrieb.

Čo často môže znamenať, že komentujeme navrhované aplikačné prostredie, spôsob jeho použitia, či vyladenia. Ak je priestor pre úpravu aplikácií, navrhujeme zmeny, ktoré v kombinácii s infraštruktúrou sú schopné priniesť vysokú dostupnosť aj výkon za minimálne náklady oproti iným riešeniam.

Vo fáze pre-sales sa stretnete s našimi výkonnými ľuďmi:

 • Obchodník
  zistí Vaše úvodné požiadavky a očakávania
 • Solution architekt
  bude analyzovať Vaše potreby a možnosti a ktorý bude intenzívne participovať na realizácii
 • Projektový manažér
  Váš primárny kontakt, s ktorým budete komunikovať počas implementácie a pravdepodobne aj po nej

Našim protipólom u zákazníka je najčastejšie technický človek, ktorý je schopný zhodnotiť kvalitu nášho návrhu a riešenia, prípadne ktorý je zodpovedný za funkčnosť a potreby aplikačného prostredia. Náš tím je vysoko technický, no sme schopní komunikovať aj s netechnickým zákazníkom.

Technológie s ktorými pracujeme

Poznáme mnoho technológií a radi objavujeme nové

Zaoberáme sa veľkým množstvom technológií. Princípy a koncepty sú medzi technológiami veľmi podobné, takže nám nerobí problém pracovať s rôznymi, aj novými nástrojmi, či operačnými systémami. Najčastejšie používané technológie sú:

 • Varnish, HAProxy, Apache, nginx, Pacemaker/Corosync
 • MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, Oracle, NoSQL
 • PHP, Tomcat, .NET, ASP, Redis
 • Linux a Windows servery
 • Zimbra, Jabber, OpenVPN
 • Citrix, VMware, KVM
 • Multipath, iSCSI, NFS, Gluster FS
 • Elasticsearch, Kibana, Zabbix
 • Cisco a Juniper network technológie

Nenašli ste tu technológiu, ktorá vás zaujíma? Ozvite sa, každým dňom objavujeme a učíme sa nové.

 

Realizácia projektu

Technológie vyladené na výkon a spoľahlivosť.

Na začiatku realizácie vznikne projektový plán s odhadom termínov. Po tom, ako je prostredie vybudované nasledujú testy. Pre testovanie je potrebné mať na prostredí nasadené aplikácie minimálne v testovacom režime, tak aby sme boli schopní vyskúšať všetky pravdepodobné scenáre zlyhania. Pri zložitejších riešeniach môže samotnú realizáciu predchádzať fáza testovania navrhovaného riešenia v laboratórnych podmienkach. Cieľom je overiť kľúčové technológie navrhovaného riešenia a ich funkčnosť v jednom celku.

Pri testovaní sa zameriavame hlavne na tri oblasti:

 • Výkon – záťažovým testovaním aplikácie na základe ideálne reálnej vzorky správania užívateľov. Napríklad ak aplikácia je už produkčne nasadená, používame na vzorkovanie časť access logov a známe scenáre užívania prostredia. Počas testovania sa snažíme vyladiť parametre aplikačného prostredia pre čo najvyšší výkon. Často vieme oproti základným hodnotám dosiahnuť až o 40% vyšší výkon.
 • Vysoká dostupnosť – snažíme sa „pokaziť“ prostredie rôznymi typmi výpadkov, ktoré môžu nastať v reálnej prevádzke. Od výpadku jedného sieťového prvku, až po výpadok časti infraštruktúry. Cieľom je preveriť správanie prostredia pri problémoch (či sa chová podľa očakávania) a prípadne vyladiť parametre, podľa ktorých je systém monitorovaný a za akých situácií prichádza failover služieb.
 • Bezpečnosť – v závislosti na potrebách realizujeme automatické bezpečnostné testy, prípadne v spolupráci s našou sesterskou firmou Citadelo aj reálne penetračné testy.

Po skončení testovania prichádza peer review prostredia technikom, ktorý na projekte neparticipoval a vie overiť či boli dodržané všetky postupy a či je konfigurácia bezpečná. Nastavujeme monitoring, nie len pre základné systémové metriky, ale hlavne dohľadujeme aplikačné prostredie z pohľadu užívateľa (napr. vieme odhaliť, že používateľom ide aplikácia pomaly). Až následne prechádza prostredie do reálnej prevádzky.

digmia-ranajky-1
Digmia raňajky – jar 2018 v duchu GDPR

Tohtoročné digmia raňajky sa konali tradične v našich priestoroch na Lazaretskej 12 v Bratislave. Témy prednášok sa niesli v duchu ochrany osobných údajov (GDPR). Ako prvý prednášal Peter Fuska, riaditeľ spoločnosti Digmia o praktických skúsenostiach s prípravou na GDPR. ...

nmh
News and Media holding

News and Media holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou, ktorá má vo svojom portfóliu jedny z najčítanejších printových a onlineČítajte ďalej