Správa serverov a dohľad

Dostupnosť služieb je pre nás absolútna priorita.
Dohľadujeme a spravujeme komplexné systémy a preberáme zodpovednosť za prevádzku aplikácií, aby sa naši zákazníci mohli venovať svojmu core businessu.

Monitoring a dohľad

Chceme vedieť o všetkom, čo má vplyv na chod služieb a systémov našich klientov. Kľúčová je pritom hlavne funkčnosť a dostupnosť zákazníckej aplikácie.Naše monitorovacie služby bežia nonstop. Pokiaľ vznikne problém, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť nedostupnosť služieb, sme na to okamžite upovedomení vďaka nášmu alertovému systému. Alert je riešený odborníkom na danú problematiku – v garantovanom reakčnom čase, podľa úrovne poskytovanej služby aj v režime 24/7.

Pri konfigurovaní monitoringu sú toto naše priority:

 • Prierezový monitoring systému: Proaktívne monitorujeme všetky prvky systému, ktoré majú dosah na dostupnosť služieb:
  • fyzický hardvér
  • sieťové prvky
  • virtualizačné aj virtuálne prostredie
  • operačné systémy
  • aplikácie
  • bezpečnostné prvky
 • Monitorujeme aj štatistické informácie, ktoré nie sú alertované, ale pomáhajú nám vytvárať si komplexný pohľad na systém a ktoré nám môžu pomôcť odhaliť hlavnú príčinu (root cause) prípadných problémov.
 • Funkčnosť aplikácie: V spolupráci so zákazníkom a ich developermi vytvárame monitorovacie skripty, ktoré kontrolujú všetky podstatné aplikačné a systémové komponenty z pohľadu správneho chodu spravovanej aplikácie.

Vzniknuté alerty sú naším systémom vyhodnotené podľa dôležitosti, následne je eskalačným systémom kontaktovaný službukonajúci admin. Používame eskalácie cez štyri rôzne kanály vrátane SMS notifikácií a automatizovaných telefonátov. Eskalačný systém sme navrhli tak, že v každej situácii je k dispozícii niekto schopný zachytiť alert a začať ho riešiť. Alert vznikne buď automaticky ako dôsledok monitoringu alebo na základe prijatého ticketu od zákazníka.

Služby správy

Keď o nás nepočuť, všetko funguje ako má. Filozofia návrhu aj správy vychádza z business požiadaviek zákazníka a teda navrhujeme, realizujeme a spravujeme komplexné infraštruktúrne systémy.

Preberáme zodpovednosť za dostupnosť infraštruktúry. Našim cieľom je, aby zákazník o nás “nepočul” a teda všetko funguje a zákazník má viac priestoru sa venovať svojmu core business.

Náš tým je zostavený z multiplatformových technikov, ktorých technický presah zabezpečuje schopnosť pozrieť sa na problémy z viacerých strán, či zo sieťovej, systémovej, a často aj programátorskej.

Neustály focus na bezpečnosť nám umožňuje často ešte pred nasadením požadovaných zmien identifikovať bezpečnostné riziká, ktoré v spolupráci so zákazníkom, prípadne dodávateľom aplikačného prostredia mitigujeme.

Spravujeme kompletnú infraštruktúru zákazníka, teda:

 • Správa sieťovej infraštruktúry
  • switche a routre
  • bezpečnostné prvky (firewally, balancery, IPS/IDS systémy)
  • zálohovanie konfigurácií
 • Správa systémov Windows, Linux, BSD
 • Správa zákazníckych riešení, napr. databázové servery, web servery, mail servery
 • Zálohovacie systémy
  • pravidelná záloha systémových konfigurácií a ich versioning
  • zadefinovanie a nastavenie záloh podľa požiadaviek klienta a ich aktívny monitoring
  • obnova dát na základe požiadaviek klienta
digmia-ranajky-1
Digmia raňajky – jar 2018 v duchu GDPR

Tohtoročné digmia raňajky sa konali tradične v našich priestoroch na Lazaretskej 12 v Bratislave. Témy prednášok sa niesli v duchu ochrany osobných údajov (GDPR). Ako prvý prednášal Peter Fuska, riaditeľ spoločnosti Digmia o praktických skúsenostiach s prípravou na GDPR. ...

nmh
News and Media holding

News and Media holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou, ktorá má vo svojom portfóliu jedny z najčítanejších printových a onlineČítajte ďalej