pripadova-studia-partners-group

Partners Group SK sa od svojho vzniku v roku 2007 špecializuje na poskytovanie finančných služieb s cieľom poskytnúť službu komplexného finančného plánovania svetovej úrovne. Prostredníctvom služby spoločnosti môžu aj bežní klienti využívať profesionálne privátne finančné služby. Spoločnosť Partners Group SK v spolupráci s poprednými finančnými spoločnosťami vyvíja exkluzívne finančné produkty. Ich výraznou konkurenčnou výhodou sú nižšie poplatky a väčšia pridaná hodnota pre klienta.

Vývoj klientských riešení

Infraštruktúra klienta sa postupne zväčšovala a z pôvodných pár serverov sa narástlo na skoro plný rack vrátane viacerých diskových polí. Neskôr sa pridala aj Disaster Recovery Backup Site s ďalším storage-om. Z pôvodnej architektúry náchylnej na Single Point of Failure (Jediný bod zlyhania) sa tak postupne stala architektúra odolná voči výpadkom na viacerých vrstvách. V súčasnosti je mnoho služieb redundantných a existuje Disaster Recovery Site. Terajšie riešenie eliminuje široké spektrum rizík – výpadok napájania, sieťových rozhraní, prepínačov i smerovačov, Takisto i zlyhanie primárnej lokality.

Riešenie/prístup od spoločnosti DIGMIA

Rozširovanie infraštruktúry prebiehalo vo viacerých krokoch: Pridávanie nových virtualizátorov Obmieňanie sieťovej infraštruktúry (smerovače, prepínače) Upgrade storage infraštruktúry Pridanie Disaster Recovery Site

Prínos riešenia pre klienta

Obmedzenie Single Point of Failiure Nárast výkonu infraštruktúry. Zálohy vo forme možnosti návratu do rôznych časových bodov