Pridaj sa k nám!
Ponúkame:

 • Prácu vo vysoko kvalifikovanom kolektíve špecialistov a skvelých kolegov
 • Profesný rast, učenie sa a spoznávanie nových technológií
 • Možnosť získať certifikácie a školenia z oblasti sietí a systémov
 • Motivačný systém ocenenia s ohľadom na kvalitu a efektivitu práce
 • Nefinančné benefity – joga, príspevok do Golemu, ovocné dni, kultúrne a športové akcie, súfiremná chata a vianočný žúr, kolektív náruživých pingpongistov


Momentálne otvorená pozícia:

IT OBCHODNÍK

Popis pozície

Si IT obchodník a pojmy ako server, IT infraštruktúra a hosting ti nie sú cudzie?

Chceš sa starať o našich zákazníkov, hľadať nových a dohliadať na všetko od podania rúk až po zmluvu a večeru so zákazníkom?

To všetko a mnoho iného môžeš u nás ako IT Obchodník!

Čo všetko budeš robiť:

 • Starať sa o zákazníkov, rozvíjať a budovať nové vzťahy
 • Hľadať a rozvíjať nové obchodné príležitosti
 • Poskytovať konzultácie pre špecifické IT služby
 • Spolupracovať s technickým tímom
 • Starať sa o obchodných partnerov, rozvíjať obchodné kontakty a budovať partnerskú sieť
 • Viesť obchodné stretnutia a prezentovať portfólio služieb
 • Vyjednávať obchodné podmienky, uzatvárať zmluvy a objednávky
 • Aktívne spolupracovať s ostatnými členmi tímu

Požiadavky

O tebe:

 • Si profesionál v obchode a máš 2 roky skúseností ideálne v IT segmente
 • Angličtina ti nerobí problém v písanej ani hovorenej forme
 • S prehľadom zvládneš vedenie obchodných rokovaní a presales aktivity
 • Ľahko sa priučíš technickým riešeniam v oblasti IT bezpečnosti

Čo vieš:

 • Komunikovať na vynikajúcej úrovni
 • Reprezentatívne a profesionálne vystupovať
 • Iniciatívne vytvárať podmienky pre nové obchodné príležitosti
 • Proaktívne a kooperatívne pristupovať k úlohám

Senior Analytik

Popis pozície

Spolupráca s vývojovým a testovacím tímom.
Analýza testovacieho a produkčného prostredia produktu.

Požiadavky

 • Ukončené  2 stupňa  (v oblasti IT, Matematiky, Štatistiky, Aplikovanej vedy , alebo podobnej oblasti
 • min. 4 roky praxe v oblasti IT
 • komunikačné technológie a ich využitie vo firemných procesoch
 • znalosť moderných komunikačných technológií
 • anglický jazyk – vyššia pokročilá úroveň (C1)
 • znalosť MS Excel, MS Word a MS PowerPoint , Oracle, PL/SQL, SQL na pokročilej úrovni
 • skúsenosti s celým vývojovým procesom SW od definície požiadaviek až po testovanie a implementáciu

Senior consultant

Popis pozície

Návrh HW a SW architektúry pre dodávané softvérové riešenia spoločnosti.
Tvorba dokumentácií, príprava podkladov technických potrieb pre ponuky a prezentácie, tvorba dokumentácií, najmä administrátorských a užívateľských príručiek

Požiadavky

 • Ukončené VŠ  2 stupňa  (v oblasti IT, Matematiky, Štatistiky, Aplikovanej vedy alebo podobnej oblasti
 • minimálne 4 ročná predchádzajúca skúsenosť v seniorskej technickej pozícii
 • predchádzajúca skúsenosť s návrhom HW a SW architektúry pre dodávané softvérové riešenia
 • skúsenosť s vývojom a implementáciou technického procesu
 • znalosť moderných komunikačných technológií
 • silné komunikačné a prezentačné schonosti
 • skúsenosť s tvorbou ponúk a prezentácií ako aj administrátorských a užívateľských príručiek

Asistent projektového manažéra

Popis pozície

Identifikovanie a riešenie problémov koncových užívateľov a stanovenie rozsahu a závažnosti vzniknutých problémov.
Navrhovanie možností odstránenia vzniknutých problémov.

Požiadavky

 • Ukončené SŠ, VŠ. silné komunikačné zručnosti
 • aktívny používateľ nástrojov balíka MS Office
 • pokročilá práca s internetovými vyhľadávačmi
 • výborný time management

Solution architect

Popis pozície

Zodpovedný za zabezpečenie návrhu, vývoja a implementácie technického riešenia IS.
Dohliada na štandardizáciu, definovanie pravidiel a štandardov.

Požiadavky

 • Ukončené VŠ  2 stupňa  (v oblasti IT, Matematiky, Štatistiky, Aplikovanej vedy , alebo podobnej oblasti
 • minimálne 4 ročná predchádzajúca skúsenosť v seniorskej technickej pozícii
 • predchádzajúca skúsenosť s návrhom, vývojom a implementáciou technického procesu
 • predchádzajúca skúsenosť s nastavovaním pravidiel a štandardov
 • znalosť moderných komunikačných technológií

Vedecko-výskumný pracovník

Popis pozície

Podporné práce pre pracovné tímy.
Práca na vývoji, testovaní nasadení produktu.

Požiadavky

 • ukončené  VŠ vzdelanie, silné komunikačné zručnosti
 • aktívny používateľ nástrojov balíka MS Office
 • predchádzajúca skúsenosť s vývojom
 • testovaním a nasadením produktov minimálne 2 roky