TA3 - Svet technológií - Správna migračná stratégia môže uľahčiť prechod do cloud prostredia