partners-group-logo

Partners Group SK sa od svojho vzniku v roku 2007 špecializuje na poskytovanie finančných služieb s cieľom poskytnúť službu komplexného finančného plánovania svetovej úrovne. Prostredníctvom služby spoločnosti môžu aj bežní klienti využívať profesionálne privátne finančné služby.

Spoločnosť Partners Group SK v spolupráci s poprednými finančnými spoločnosťami vyvíja exkluzívne finančné produkty. Ich výraznou konkurenčnou výhodou sú nižšie poplatky a väčšia pridaná hodnota pre klienta.

Vývoj klientských riešení

Infraštruktúra klienta sa postupne zväčšovala a z pôvodných pár serverov sa narástlo na skoro plný rack vrátane viacerých diskových polí. Neskôr sa pridala aj Disaster Recovery Backup Site s ďalším storage-om. Z pôvodnej architektúry náchylnej na Single Point of Failure (Jediný bod zlyhania) sa tak postupne stala architektúra odolná voči výpadkom na viacerých vrstvách. V súčasnosti je mnoho služieb redundantných a existuje Disaster Recovery Site.
Terajšie riešenie eliminuje široké spektrum rizík – výpadok napájania, sieťových rozhraní, prepínačov i smerovačov, Takisto i zlyhanie primárnej lokality.

Riešenie/prístup od spoločnosti DIGMIA

Rozširovanie infraštruktúry prebiehalo vo viacerých krokoch:

  • Pridávanie nových virtualizátorov
  • Obmieňanie sieťovej infraštruktúry (smerovače, prepínače)
  • Upgrade storage infraštruktúry
  • Pridanie Disaster Recovery Site

Prínos riešenia pre klienta

  • Obmedzenie Single Point of Failiure
  • Nárast výkonu infraštruktúry.
  • Zálohy vo forme možnosti návratu do rôznych časových bodov
nmh
News and Media holding

News and Media holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou, ktorá má vo svojom portfóliu jedny z najčítanejších printových a onlineČítajte ďalej

partners-group-logo
Partners Group SK

Partners Group SK sa od svojho vzniku v roku 2007 špecializuje na poskytovanie finančných služieb s cieľom poskytnúť službu komplexnéhoČítajte ďalej