homeoffice

Ako zvýšiť bezpečnosť online práce z domu alebo „bezpečný homeoffice“?

V situácii, kedy je väčšina z nás odkázaná na prácu z domu z dôvodu pandémie vírusu COVID-19, otázka bezpečnosti v online prostredí sa stáva našou prioritou. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti bezpečnosti a správy infraštruktúry a informačných systémov Vám predstavujeme niekoľko dôležitých odporúčaní, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri práci z domu:

SLEDUJ HROZBY Zvýšiť bezpečnostné povedomie zamestnancov (napr. formou e-learningu) ohľadne hrozieb v podvodných mailoch, vyhýbania sa neznámym nezabezpečeným WiFi sieťam, potreby zabezpečenia domácich WiFi routrov, smartphonov a mobilných zariadení atď.

BEZPEČNÝ VPN PRÍSTUP Využívať VPN prístup s dostatočným počtom licencií a kapacitou od dôveryhodného poskytovateľa pre prácu s kľúčovými firemnými systémami. VPN prístup poskytuje dodatočnú vrstvu zabezpečenia ukrytím IP adresy používateľa, šifrovaním prenosu dát a maskovaním lokalizácie používateľa.

AKTUALIZUJ Aktualizovať operačný systém a programy (vrátane antivírusu) na počítači na najnovšiu podporovanú verziu, čím sa odstránia zistené zraniteľnosti starších, v niektorých prípadoch už nepodporovaných verzii softvéru.

POZOR NA HESLO Zaviesť a dodržiavať jednotné pravidlá pre nastavovanie a používania hesiel (napr. sila hesla, pravidelnosť obnovy, povinnosť reset-u predvoleného hesla a pod.) a v prípade prístupu ku kritickým systémom zvážiť overovanie používateľa napr. 2-faktorovou autentifikáciou.

SPRÁVNY NÁSTROJ Uchovávať a zdieľať súbory len prostredníctvom preverených, vnútro-firemne odsúhlasených cloudových služieb a kolaboračných nástrojov. Obmedziť ukladanie firemných dát lokálne na domácom počítači na nevyhnutné minimum, šifrovať lokálne uložené dáta a zároveň vytvoriť ich externú zálohu (napr. v overenom cloudovom úložisku).

V prípade záujmu Vám radi poradíme, napíšte nám na pracujdoma@digmia.com

Podobné blogy