progressbar

Digmia podporuje Progressbar a SOIT

Po tom ako sa mnohí z našich zamestnancov stali členmi alebo dokonca výkonnými funkcionármi dvoch občianskych združení, rozhodli sme sa tieto združenia podporiť aj ako firma. Od septembra tak umožníme zamestnancom venovať sa týmto dôležitým mimopracovným aktivitám aj v pracovnom čase.

O občianskych združeniach

Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie vznikla ako občianske združenie ľudí, ktorým je blízka otvorenosť v IT. Snaží sa propagovať a podporovať používanie open-source softvéru, otvorených štandardov, otvoreného obsahu a otvorených technológií všeobecne. Členmi sú odborníci z celého Slovenska (a niekoľko členov dokonca žije aj v susednej Českej Republike). Snaží sa vyjadrovať sa k dianiu v oblasti a podporovať používanie otvorených technológii v štátnej správe (ako jednoduchú možnosť zoštíhlenia výdavkov štátnej správy), vo firmách ale aj doma u jednotlivcov.

Progressbar nadväzuje na tradíciu hackerspace-ov po celom svete. Hackerspace je fyzický priestor, ktorý združuje ľudí so záujmom o technológie, digitálne umenie a vedu. Umožňuje organizovanie prednášok na rôzne aktuálne témy, prípadne podporuje robenie spoločných projektov. Modelovým príkladom hackerspace sú napríklad tie najbližšie: Metalab vo Viedni a H.A.C.K. v Budapešti. Obidva organizujú prednášky, workshopy, výstavy digitálneho umenia. Nájdete v nich 3D tlačiarne, zvláštne hardvérové projekty pripojené na sieť a pod. Progressbar je snahou vytvoriť takýto priestor v Bratislave. Táto snaha inšpirovala aj vznik hackerspaceov v Prahe (Brmlab) a Brne, ktoré teraz tiež vznikajú a hľadajú priestory.

Digmia a jej podpora

Poskytnutie infraštruktúry pre fungovanie (doména, mailový a webový priestor) boli samozrejmosťou. Keďže vnímame obe aktivity ako veľmi podstatné pre IT do budúcnosti, rozhodli sme sa umožniť našim zamestnancom venovať sa hodinu týždenne (resp. 4 hodiny mesačne) týmto projektom vrámci svojho plateného pracovného času. Z hľadiska ich ohodnotenia je to rovnaké, ako keby pracovali pre ktoréhokoľvek zákazníka. Udržiavanie online komunít aj občianskych združení si vyžaduje nemalú dávku energie. Keď každý prispeje svojou trochou, dokáže sa samotná aktivita a aj spoločnosť ako celok posunúť ďalej. Nebudeme našich zamestnancov nútiť, aby pre tieto projekty niečo robili, chceme ich však motivovať, aby sa zapájali do aktivít, o ktorých si myslíme, že sú správne.

Podobné blogy