Cloud Digmia

DIGMIA raňajky v máji 2019 o správe infraštruktúry v public cloude (prípadová štúdia AWS)

Májové raňajky sme venovali otázkam nastavenia a správy infraštruktúry vo verejnom cloude. V prvej časti prezentácie Peter Fuska (CEO Digmia) hovoril o podmienkach, kedy má zmysel uvažovať o využití public cloudu pre prevádzku IT aplikácii. Public cloud bude prínosom v prípade častých, skokových zmien nárokov aplikácií na výpočtovú kapacitu, kedy je vhodné využiť dynamické prideľovanie výpočtovej kapacity.

Podobne pri nárokoch na vysokú dostupnosť infraštruktúry a potrebe odstupňovania zabezpečenia (napr. nastaviteľnými pravidlami pre firewall) môže verejný cloud splniť požiadavky firiem. Pred výberom cloudovej služby treba vždy vyhodnotiť reálne požiadavky aplikácií a podľa nich zvoliť výpočtové parametre virtálnych serverov, typ úložiska či dátovú priepustnosť. Aby sme Vám výber poskytovateľa verejného cloudu uľahčili, v prezentácii sme porovnali silné a slabé stránky troch najvýznamnejších poskytovateľov – Amazon (AWS), Microsoft (Azure) a Google (GCP).

Výberom poskytovateľa sa však cesta nekončí – prostredie treba v cloude správne nastaviť, kontinuálne monitorovať a optimalizovať, čo je rola špecializovaného systémového administrátora.

Celú prvú časť prezentácie si môžete pozrieť tu:

V druhej časti prezentácie Martin Oravský (systémový administrátor) vyzdvihol globálnu dostupnosť public cloudu AWS a predstavil vybrané služby AWS. V prípadovej štúdii eshopu sa Martin zameral na ukážku autoscaling-u, t.j. automatického škálovania počtu serverov obsluhujúcich endpoint na základe rôznych metrík.

Autoscaling vedie k optimalizácii nákladov (t.j. platíme iba za to, čo reálne v danej chvíli potrebujeme) a umožňuje rýchlu reakciu na zmeny v návštevnosti eshopu. Vďaka tomu je eshop stabilný a zvláda aj vysoko variabilnú návštevnosť.

Celú druhú časť prezentácie si môžete pozrieť tu:


Podobné blogy