gdpr

Týka sa vás nová EÚ legislatíva ochrany osobných údajov GDPR?

Nové nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v skratke GDPR (General Data Protection Regulation), nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Týka sa nariadenie aj vás?

Ak spracovávate niektoré z osobných údajov, venujte problematike GDPR väčšiu pozornosť. Úplne stačí, že zamestnávate ľudí, či spracúvate údaje o klientoch alebo máte e-shop či kamerový systém.

Čo považovať za osobný údaj?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osobné údaje môžu obsahovať alebo možno považovať:

 • meno
 • adresu
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • pohlavie
 • osobný stav
 • občianstvo
 • vyobrazenie tváre
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • cookies
 • lokalizačné údaje
 • IP adresa

Medzi citlivé osobné údaje patria napríklad:

 • údaje o rasovom či etnickom pôvode
 • zdravotnom stave
 • sexuálnej orientácii
 • genetické údaje
 • biometrické údaje

Ak potrebujete pomôcť s auditom vašich osobných údajov vo firme, neváhajte nás kontaktovať na info@digmia.com, radi vám pomôžeme.

Zodpovednosť firiem za bezpečnosť

Ak spracúvate osobné údaje akéhokoľvek typu, zodpovedáte aj za ich bezpečnosť. EÚ v novom nariadení zvyšuje úroveň ich ochrany. Dôvodom je neustále sa zvyšujúci počet kybernetických útokov a vážnych bezpečnostných incidentov. Prevádzkovatelia tak budú musieť zabezpečiť novšie a kvalitnejšie technológie a postupy, pretože:

„Aj keď ste sa stali obeťou útoku hackera, môžete byť zodpovední za prípadný únik osobných údajov v prípade, že ste nezabezpečili ich ochranu na primeranej úrovni.“

Každý prevádzkovateľ bude povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia, ku ktorým budú patriť najmä:

 • pseudonymizácia
 • šifrovanie
 • schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu a dostupnosť systémov/služieb
 • schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu

Pravidelné testovanie bezpečnosti

Dôležitým bezpečnostným opatrením bude aj pravidelné testovanie a posudzovanie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania údajov (napr. penetračné testybug bounty programy). Súčasťou tohto opatrenia je aj preverovanie bezpečnosti aplikácie či webu, cez ktoré dochádza k toku osobných údajov.

Pre firmy to znamená, že musia venovať pozornosť tomu, ako majú nakódovaný web a či neobsahuje bezpečnostné diery, cez ktoré ho je možné hacknúť a ukradnúť dáta.

Ak neviete, či je váš web alebo mobilná aplikácia dostatočne bezpečná, nechajte si ju otestovať etickými hackermi z Citadelo alebo z hacktrophy.com.

Najvyšší čas venovať pozornosť IT bezpečnosti

Pri porušení povinností GDPR hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov EUR alebo 4 % celkového obratu za predchádzajúci účtovný rok (podľa toho, ktorá suma je vyššia). Rovnako tak aj každá osoba, ktorá utrpela ujmu v dôsledku porušenia nariadenia, má právo na náhradu škody.

Uplatnenie nového nariadenia GDPR tak významne zvyšuje nároky na slovenské a české firmy. Firmy sú po novom povinné testovať zabezpečenie online systémov, cez ktoré dochádza k pohybu osobných údajov. Firmy by mali mať prehľad o toku osobných údajov a pravidelne preverovať, posudzovať a vyhodnocovať účinnosť a vhodnosť prijatých bezpečnostných opatrení.

Ste pripravení?

Pripraviť právne, personálne a technické podmienky pre realizáciu nariadenia môže byť pre mnoho firiem náročné. Neváhajte preto kontaktovať externé firmy, ktoré sa v problematike orientujú a delegovať tieto úlohy na nich.

Digmia vám vieme pomôcť s auditom vašich osobných údajov vo firme. Citadelo vám pomôže otestovať bezpečnosť vášho online prostredia alebo vyškolí vašich zamestnancov. Otestovať pripravenosť vašich dát s osobnými údajmi na vyhlášku GDPR môžete vyplnením jednoduchého formulára.

 

 

Podobné blogy