Povedali o nás

Schmachtl
Branislav Huťka
Managing Director

"Digmia nám na základe našich požiadaviek navrhla, implementovala a spravuje kompletne novú infraštruktúru pre MS Dynamics NAV. Všetko bez nutnosti odstávky, čo bol veľmi dôležitý faktor celej realizácie."

Sufio
Norbert Ördög
Co-founder

"Digmia nám pomohla s migráciou našej produkčnej databázy a stará sa o to, aby bola naša služba dostupná 24/7 pre zákazníkov z celého sveta."

GEVORKYAN
Iryna Yeumianenka

"Prínos v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) bol v tom, že sme mali odbornú pomoc a nestrácali čas na externé školenia a hľadanie riešení."

Hutchison Drei Austria
Viliam Fekete
Product Owner

"Digmia pre nás zrealizovala online školenie zamerané na IT technológiu Kubernetes. Vďaka školeniu sme získali prehľad a programátori majú teraz celkom jasnú predstavu ako budú manažovať deploymenty. Školiteľ prezentoval interaktívne a pohotovo odpovedal na otázky účastníkov."

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Barbora Briestenská

"V našej analytickej práci používame dáta z kategórie „osobitných“, preto aj prístup Digmie musel byť veľmi špecifický. V DIGMIA sú odborníci na špičkovej úrovni, spolupráca s nimi je efektívna a preto dokážeme toto nariadenie správne aplikovať. Výhodou DIGMIA bola znalosť bezpečnosti PC infraštruktúry, ktorá sa veľmi dobre skĺbila s právnym poradenstvom. Komunikácia bola veľmi plynulá aj napriek tomu, že KRRZ je verejnou inštitúciou, ktorá plní špecifické úlohy a pracuje s veľkým rozsahom údajov. Vnímam pozitívne, že ľudia z DIGMIE sa navzájom dopĺňajú, čím dokážu pokryť široké názorové a odborné spektrum. Dokázali si vytvoriť dostatok časového priestoru na všetky naše otázky, čo prispelo k hladkému a pokojnému riešeniu problematiky."

TREXiMA
Peter Culka
Manažér IT

"V rámci prípravy architektúry modulu ISCODE sme potrebovali vyladiť rýchlosť odpovedí rozhrania API za účelom zvýšenia stability pri vypĺňaní formulárovej položky typu autocomplete. Digmia nám pomohla s optimálnym nastavením parametrov nginx, php-fpm, samotnej databázy a operačných systémov takým spôsobom, aby prostredie úspešne zvládlo zvýšenú záťaž pri spustení projektu dňa 15.2.2021."

Miestny úrad Bratislava – Ružinov
Juraj Biely
Oddelenie informatiky

"V mestskej časti Ružinov pracujeme s veľkým množstvom osobných údajov a ich ochrana je pre nás dôležitá. Spoločnosť DIGMIA nám detailne zmapovala všetky procesy v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pričom využila svoje špecifické skúsenosti a znalosti z GDPR projektov v samospráve. Na základe tohto kroku nám DIGMIA následne aktualizovala vnútorné pravidlá a postupy, aby bolo spracúvanie osobných údajov ešte bezpečnejšie. Na konci projektu DIGMIA preškolila všetkých pracovníkov miestneho úradu, a tak zvýšila povedomie o tom ako chrániť osobné údaje."

TA3
Andrea Kamenská Beláňová
Koordinátorka rozvoja webu

"Ako spravodajská televízia potrebujeme stabilného partnera, ktorý zvládne naše tempo. V Digmii sme našli silnú oporu, ktorá dokáže udržať tempo pri plánovaných top udalostiach, ako sú napríklad voľby. Digmia vie zvládnuť hektiku s efektivitou a proaktívne navrhnúť riešenia."

Svet zdravia
Ľuboš Laslop
Chief Information Officer

"Digmia je prínosom najmä pri zložitých migračných a bezpečnostných mailových riešeniach. V DIGMIA vedia profesionálne a flexibilne navrhnúť, naplánovať a zrealizovať aj náročné úlohy. Zabezpečujú tiež kvalitnú podporu infraštruktúrnych komponentov v centrálnej infraštruktúre."