Povedali o nás

TA3
Andrea Kamenská Beláňová
Koordinátorka rozvoja webu

"Ako spravodajská televízia potrebujeme stabilného partnera, ktorý zvládne naše tempo. V Digmii sme našli silnú oporu, ktorá dokáže udržať tempo pri plánovaných top udalostiach, ako sú napríklad voľby. Digmia vie zvládnuť hektiku s efektivitou a proaktívne navrhnúť riešenia."

Schmachtl
Branislav Huťka
Managing Director

"Digmia nám na základe našich požiadaviek navrhla, implementovala a spravuje kompletne novú infraštruktúru pre MS Dynamics NAV. Všetko bez nutnosti odstávky, čo bol veľmi dôležitý faktor celej realizácie."

Svet zdravia
Ľuboš Laslop
Chief Information Officer

"Digmia je prínosom najmä pri zložitých migračných a bezpečnostných mailových riešeniach. V DIGMIA vedia profesionálne a flexibilne navrhnúť, naplánovať a zrealizovať aj náročné úlohy. Zabezpečujú tiež kvalitnú podporu infraštruktúrnych komponentov v centrálnej infraštruktúre."

Sufio
Norbert Ördög
Co-founder

"Digmia nám pomohla s migráciou našej produkčnej databázy a stará sa o to, aby bola naša služba dostupná 24/7 pre zákazníkov z celého sveta."

GEVORKYAN
Iryna Yeumianenka

"Prínos v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) bol v tom, že sme mali odbornú pomoc a nestrácali čas na externé školenia a hľadanie riešení."

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Barbora Briestenská

"V našej analytickej práci používame dáta z kategórie „osobitných“, preto aj prístup Digmie musel byť veľmi špecifický. V DIGMIA sú odborníci na špičkovej úrovni, spolupráca s nimi je efektívna a preto dokážeme toto nariadenie správne aplikovať. Výhodou DIGMIA bola znalosť bezpečnosti PC infraštruktúry, ktorá sa veľmi dobre skĺbila s právnym poradenstvom. Komunikácia bola veľmi plynulá aj napriek tomu, že KRRZ je verejnou inštitúciou, ktorá plní špecifické úlohy a pracuje s veľkým rozsahom údajov. Vnímam pozitívne, že ľudia z DIGMIE sa navzájom dopĺňajú, čím dokážu pokryť široké názorové a odborné spektrum. Dokázali si vytvoriť dostatok časového priestoru na všetky naše otázky, čo prispelo k hladkému a pokojnému riešeniu problematiky."